Firma headhunterska Arthur Hunt

Coaching grupowy i indywidualny

Badanie ICF (International Coach Federation) Global Coaching Study wykazało, że coaching  (spośród wszystkich innych metod indywidualnego rozwoju) jest podejściem, które najczęściej  prowadzi do poprawy poczucia własnej wartości, podniesienia umiejętności komunikacyjnych i zwiększenia wydajności pracy. Mediana osobistego zwrotu z inwestycji (ROI) w badaniu wskazuje, że ci, którzy szukają zysku finansowego, mogą spodziewać się zwrotu do 3,44-krotności swojej inwestycji.

Będąc praktykami biznesu z pasją i doświadczeniem w obszarze rozwoju ludzi, wykorzystujemy sprawdzone metody i różnorodne narzędzia w umożliwiające osiąganie wysokich wyników przez osoby w coachingu. Używamy m.in. podejścia Solution Focus, aby zmobilizować energię do osiągnięcia pozytywnych rezultatów i łączymy je z innymi metodami, takimi jak: Racjonalna Terapia Zachowań oraz coaching prowokatywny, aby wejść w trwałe i pozytywne zmiany.

Executive Coaching i Coaching grupowy lub indy.