Firma headhunterska Arthur Hunt

Executive Coaching

Coaching menedżerski to proces, którego celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału osoby biorącej w nim udział, w ramach wcześniej zdefiniowanych kompetencji, czy też obszarów do rozwoju. Istotnym aspektem całego procesu jest ustalenie celu  programu (wg. metody SMART), który stanowi podstawę do wypracowania zmiany postaw, przekonań, zachowań, jak również zdobycia nowych umiejętności, czy też rozwinięcia już istniejących.  Dla menadżera biorącego udział w sesjach coachingowych, istotnych jest kilka aspektów:

 

Niejednokrotnie słyszeliśmy od naszych coachee, iż podczas tego procesu rozwojowego mieli szansę, aby na chwilę zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na istotne pytania – takie, których sami sobie nigdy nie zadali, ulegając pędowi świata VUCA.

Proponujemy różne formy wspierania coachee w procesie rozwojowym. Są to zarówno sesje jeden na jeden (60-90 min każda), jak i shadowing (obserwacja w środowisku pracy), czy też symulacje, gry, karty  i prace na zadaniach. Metody są dobierane indywidualnie, zależnie od sytuacji, przyjętego celu rozwojowego, jak i rodzaju nabywanych umiejętności.  W trakcie sesji, dużo uwagi poświęcamy samoświadomości i samorozwojowi, czego efektem jest opracowanie planu rozwoju osobistego.

Przykładowy harmonogram procesu:

  1. Przeprowadzenie kwestionariusza PAPI3* (jako punkt wyjścia do opracowania zakresu procesu rozwojowego)
  2. Spotkanie ze sponsorem w celu omówienia obszarów do rozwoju/ wparcia coachingowego (omówienie wyników testu)
  3. Sesja informacji zwrotnej dla menadżera
  4. Spotkanie trójstronne – ustalenie celu coachingu (poziom ogólny), podpisanie kontraktu coachingowego
  5. Rozpoczęcie serii sesji coachingowych (6-10 sesji, w zależności od potrzeb)
  6. Spotkanie trójstronne – omówienie osiągniętych wyników w procesie
  7. Przygotowanie raportu z osiągniętych celów (przy zachowaniu poufności procesu)