Firma headhunterska Arthur Hunt

Identyfikacja i ocena potencjału HIPO
(High Potentials)

Utalentowani pracownicy są dźwignią rozwoju organizacji zarówno w czasach kryzysu, jak i intensywnego rozwoju biznesowego. Ich identyfikacja oraz stworzenie im optymalnych warunków do działania i rozwoju, wydaje się dziś niezbędne dla wzrostu firmy i inspirowania pozostałych do działania. Transparentne kryteria identyfikacji HIPO oraz programy rozwojowe zintegrowane z innymi działaniami z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, są kluczem do osiągnięcia mierzalnych korzyści z podejmowanych działań. Programy te, są zorientowane na rozwój osobisty i wysoką samoświadomość uczestników, rozwijają kompetencje przywódcze oraz wydobywają z pracowników to, co w czym są najlepsi. To zaś, buduje ich motywację i zaangażowanie. Jak zatem rozpoznać pracowników HIPO? To proces, który powinien być budowany w każdej organizacji indywidualnie, przy uwzględnieniu jej potrzeb, dostępnych zasobów oraz celów jakie mają zostać osiągnięte. 
Generalizując, HIPO to osoby, które:

Wyróżniają się w zespole osiąganymi wynikami i nastawieniem na osiąganie sukcesu.

Mają wysokie zdolności poznawcze; szybko się uczą i przekładają teorię na praktykę.

Są przedsiębiorczy, poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz są otwarci na ryzyko i zmianę.

Dobrze radzą sobie ze stresem i zarządzaniem sytuacją kryzysową.

W Arthur Hunt tworzymy indywidualne programy

Development Center dla potencjalnych Talentów

Assessment Center

Game Changer Index

„Szyte na miarę” programy rozwojowe