Firma headhunterska Arthur Hunt

Identyfikacja i ocena potencjału HIPO
(High Potentials)

Utalentowani pracownicy są dźwignią rozwoju organizacji zarówno w czasach kryzysu, jak i intensywnego rozwoju biznesowego. Ich identyfikacja oraz stworzenie im optymalnych warunków do działania i rozwoju, wydaje się dziś niezbędne dla wzrostu firmy i inspirowania pozostałych do działania. Transparentne kryteria identyfikacji HIPO oraz programy rozwojowe zintegrowane z innymi działaniami z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, są kluczem do osiągnięcia mierzalnych korzyści z podejmowanych działań. Programy te, są zorientowane na rozwój osobisty i wysoką samoświadomość uczestników, rozwijają kompetencje przywódcze oraz wydobywają z pracowników to, co w czym są najlepsi. To zaś, buduje ich motywację i zaangażowanie. Jak zatem rozpoznać pracowników HIPO? To proces, który powinien być budowany w każdej organizacji indywidualnie, przy uwzględnieniu jej potrzeb, dostępnych zasobów oraz celów jakie mają zostać osiągnięte. 
Generalizując, HIPO to osoby, które:

Wyróżniają się w zespole osiąganymi wynikami i nastawieniem na osiąganie sukcesu.

Mają wysokie zdolności poznawcze; szybko się uczą i przekładają teorię na praktykę.

Są przedsiębiorczy, poszukują innowacyjnych rozwiązań oraz są otwarci na ryzyko i zmianę.

Dobrze radzą sobie ze stresem i zarządzaniem sytuacją kryzysową.

W Arthur Hunt tworzymy indywidualne programy

Development Center dla potencjalnych Talentów

Assessment Center

Game Changer Index

„Szyte na miarę” programy rozwojowe

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami, przesyłanymi poprzez komunikator WhatsApp od osób podających się za pracowników Arthur Hunt. Prosimy nie odpowiadać na takie wiadomości i zalecamy blokowanie numeru, z którego zostały wysłane.

Prosimy o szczególną ostrożność.

Zespół Arthur Hunt