Firma headhunterska Arthur Hunt

Interim Management

Łącząc doświadczenie zawodowe ze znajomością sektora gospodarki osoba Interim Managera wchodząca do organizacji znacznie skraca czas potrzebny na rozpoznanie sytuacji w kontekście: celu, czasu, zakresu i zasobów.

Interim Management

Nasza firma z dużym sukcesem prowadzi projekty „interimowe” – oznaczające czasowe wprowadzenie do organizacji wysokiej klasy eksperta w celu realizacji określonych zmian. Interim Manager (inaczej Transformation Manager) posiada zarówno poparte sukcesami doświadczenie na najwyższym poziomie zarządzania, jak i znajomość konkretnego sektora gospodarki.

Jego celem jest uzyskanie konkretnych rezultatów biznesowych w określonym czasie oraz podniesienie wartości firmy, m.in. przeprowadzenie organizacji przez zmianę. Na co dzień osoby te współpracują z Kadrą Zarządczą wspólnie opracowując kierunki zmian, przygotowując strategie i plany działania oraz zajmują się ich realizacją. 

Rola ta często jest utożsamiana na rynku polskim z tymczasowym zastępstwem na danym stanowisku pracy, np. na czas choroby czy urlopu macierzyńskiego. Niemniej nie jest to tożsama funkcja.

Usługa interim management wykształciła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Szwecji jako odpowiedź na niezwykle pro socjalne ustawodawstwo rynku pracy, które nakładało na pracodawców obowiązek płacenia wysokich odpraw zwalnianym pracownikom.

Wówczas managerowie posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zaczęli proponować swoje usługi pracodawcom na określony czas, wyłącznie w celu realizacji konkretnych zadań, za wyższe wynagrodzenie, zależne od rezultatów ich prac i wynikające z umów cywilno-prawnych.

Interim Manager posiada kompetencje przypisane do kilku ról:

Konsultanta, którego zadaniem jest audyt sytuacji i zaproponowanie rozwiązania
Project Managera, który to rozwiązanie w organizacji wprowadzi
Skutecznego Lidera, który poprowadzi zespół  (czasem nie podlegający mu bezpośrednio) skutecznie przez zmianę

Łącząc doświadczenie zawodowe ze znajomością sektora gospodarki osoba Interim Managera wchodząca do organizacji znacznie skraca czas potrzebny na rozpoznanie sytuacji w kontekście: celu, czasu, zakresu i zasobów. Jej zaletą jest doświadczenie i wiedza, które znacząco minimalizują ryzyko niepowodzenia.