Market Mapping

Przegląd rynku pod kątem potencjalnych kandydatów, ich identyfikację i ocenę z punktu widzenia potrzeb naszych Klientów.

Usługa Market Mapping umożliwia dokonanie przeglądu rynku pod kątem potencjalnych kandydatów, identyfikację i ocenę tych najbardziej interesujących z punktu widzenia potrzeb naszych Klientów. Zapewnia także uzyskanie istotnych informacji i zdobycie wiedzy rynkowej. Dzieje się to bez konieczności przeprowadzania pogłębionych wywiadów i ujawniania wrażliwych lub poufnych danych.

tlo

Market Mapping - Zalety i rozwiązania

Skrócenie czasu rekrutacji i ułatwienie decyzji o zatrudnieniu
Ocena rynku pod kątem przeprowadzenia procesów na poufne lub trudne do obsadzenia stanowiska oraz przegląd alternatywnych rozwiązań
Niezależny proces, który zmniejsza ryzyko poniesienia przyszłych kosztów, jeśli Klient nie podejmie decyzji o rozpoczęciu procesu rekrutacyjnego