Firma headhunterska Arthur Hunt

Ocena potencjału w dziale sprzedaży (PAPI3)

Ocenę pracowników działu sprzedaży proponujemy oprzeć o narzędzie psychometryczne PAPI3. Jest to kwestionariusz, którego celem jest określenie profilu osobowości zawodowej, prezentowanych przez pracownika postaw oraz jego zachowań w środowisku pracy. Kwestionariusz ten pozwala ocenić potencjał pracownika indywidulanie, jak również na tle zespołu, bądź w porównaniu z modelowym profilem, a także wskazać obszary szans i zagrożeń

Z punktu widzenia działania sprzedawcy, kwestionariusz określa również:

Powyższa analiza może być wykonana zarówno dla pojedynczego sprzedawcy, jak i dla całego zespołu. Na podstawie wyników możemy m.in. określić, jakie zachowania prezentowane przez zespół mogą mieć charakter „systemowy” i wynikający ze środowiska pracy w jakim się znajdują, czy też sposobu zarządzania zespołem, a jakie wynikają z jego cech indywidualnych. 

Kwestionariusz PAPI 3 umożliwia także zbudowanie „optymalnego profilu stanowiska” np. sprzedawcy, czy menadżera sprzedaży i odniesienia tego modelu do rzeczywistych wyników osiąganych przez poszczególnych członków zespołów. Daje to nie tylko możliwość zweryfikowania kluczowych czynników (11 ról i 11 potrzeb), które składają się na przekonania, postawy i działania, ale też staje się podstawą do budowania spersonalizowanych programów rozwojowych – zarówno dla całego zespołu, jak i poszczególnych jego członków.

 

W ramach oceny kompetencji sprzedażowych, w PAPI3 połączono indywidualny profil osobowości z modelem sprzedażowym. Model ten opisuje trzy fazy procesu: przedsprzedaż, sprzedaż oraz działania posprzedażowe. Każda z faz zawiera odrębne etapy, które mogą być wykorzystywane do szczegółowego opisu procesu sprzedaży.

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami, przesyłanymi poprzez komunikator WhatsApp od osób podających się za pracowników Arthur Hunt. Prosimy nie odpowiadać na takie wiadomości i zalecamy blokowanie numeru, z którego zostały wysłane.

Prosimy o szczególną ostrożność.

Zespół Arthur Hunt