Firma headhunterska Arthur Hunt

Ocena potencjału zarządzania zmianą - Game Changer Index

Game Changer Index określa obecną, jak i przyszłą rolę poszczególnych osób w kontekście zarządzania zespołem, czy organizacją będącą w procesie zmiany. Profil każdej osoby jest wypadkową cech osobowościowych oraz skłonności do zachowań, wynikających z roli, w jakiej osoba ta się znajduje. Jej profil wskazuje, jak wykorzystując swoje naturalne zdolności i przewagi, może wspierać organizację w zmianie. W ramach GM Index rozpoznawane jest 5 typów zachowań: Strateg, Wdrożeniowiec, Dyrygent, Kreator oraz Game Changer – ten, który zmienia zasady gry. Identyfikacja tych osób jest kluczowa z perspektywy skuteczności wprowadzania zmian w organizacji.

Przy wykorzystaniu tego narzędzia możemy:

 

 

Z raportów grupowych możemy odczytać, jaka jest kultura organizacyjna, określić pożądane strategie i opracować sposób ich realizacji, przy wykorzystaniu najwyższego potencjału poszczególnych menadżerów, ekspertów oraz całych zespołów, a także wiele innych. Wszystko zależy od bieżącej sytuacji organizacji oraz celów/ wyzwań, jakie są do podjęcia.

 

W ramach programów oceny potencjału w firmie przy wykorzystaniu Game Changer Index, oferujemy m.in:

Executive Search