Firma headhunterska Arthur Hunt

Plany rozwoju indywidualnego

Plan rozwoju indywidualnego to krótka formuła opracowana na bazie coachingu, w celu wypracowania z pracownikiem planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego zarówno perspektywę krótko-, jak i długoterminową. Podczas 2-3 sesji, analizujemy z kandydatem takie obszary jak:

Plany rozwoju indywidualnego

Czemu służy ten plan i w czym jest pomocny? Przede wszystkim, pomaga nam i naszym współpracownikom określić kierunek rozwoju i zaplanować w sposób świadomy swój rozwój. Dostarcza jasny plan działania z wyznaczoną linią mety, określonymi przystankami po drodze oraz zasobami, które będą nam potrzebne do jej osiągnięcia. Plan rozwoju osobistego jest swego rodzaju instrukcją budowania kariery. Jest punktem odniesienia, dzięki któremu łatwiej nam jest odpowiedzieć na pytania: Czy zmierzam we właściwym kierunku? Czy to, czym się dziś zajmuję przybliża mnie do mojego zawodowego celu? A to da nam poczucie, że podejmowane przez nas wysiłki się opłacają.