Firma headhunterska Arthur Hunt

Rozwój talentów

Dzięki opracowanym przez Arthur Hunt Programom Rozwoju Talentów możliwe jest rozpoznanie HIPO już obecnych w organizacji, a także znalezienie i zachęcenie potencjalnych pracowników o szczególnej wartości dla firmy.

Kapitał intelektualny to fundament dzisiejszych organizacji. Jak dotąd nie odnaleziono substytutu potencjału, jaki niesie ze sobą człowiek ze swoją kreatywnością, przedsiębiorczością oraz strategicznym podejściem do złożonych zagadnień. 

Dziś, gdy firmy i ich otoczenie rynkowe są poddawane nieustannej zmianie, utalentowani pracownicy jeszcze bardziej zyskują na znaczeniu. To oni stanowią o sukcesie organizacji oraz o jej przyszłości. Osoby wyróżniające się swoimi zdolnościami, wiedzą, otwartością i kreatywnością oraz charakteryzujące się wysokim potencjałem do dalszego rozwoju nazywany HIPO (High Potentials).

Zgodnie z zasadą Pareto, to właśnie 20% najlepszych naszych współpracowników wygeneruje 80% obrotów zysków oraz będzie współtworzyło wartość naszej organizacji. 

Dzięki opracowanym przez Arthur Hunt Programom Rozwoju Talentów możliwe jest rozpoznanie HIPO już obecnych w organizacji, a także znalezienie i zachęcenie potencjalnych pracowników o szczególnej wartości dla firmy.