Sukcesja

Dzięki Planowaniu Sukcesji możliwe jest wyselekcjonowanie i przygotowanie do nowej roli odpowiedniego sukcesora.

Planowanie sukcesji w firmie

Wiele polskich przedsiębiorstw, których początki sięgają okresu transformacji, staje dziś przed problemem sukcesji. Ich właściciele stają przed dylematem, komu powierzyć swoją firmę, by mieć pewność właściwego kierunku jej rozwoju. Dzięki Planowaniu Sukcesji możliwe jest wyselekcjonowanie i przygotowanie do nowej roli odpowiedniego sukcesora.

Chociaż planowanie sukcesji można zdefiniować ogólnie jako proces przekazywania kontroli nad firmą, opracowanie i realizacja planu sukcesji nie są proste. 

Trzeba znaleźć odpowiedzi na kilka kluczowych pytań np. Czy przyjęty model biznesowy ma szanse przetrwać w przyszłości? Czy w rodzinie/ w firmie są menedżerowie, będący w stanie rozwijać ją w przyszłości? Jak, podjęte w procesie sukcesji, decyzje wpływają na kluczowych pracowników? Jak zweryfikować, czy wybrany kandydat jest odpowiedni? 

Punktem wyjścia jest określenie, czy następ posiada on kluczowe umiejętności potrzebne do prowadzenia biznesu. Do ich określenia konieczne jest zdefiniowanie lub potwierdzenie celów długoterminowych firmy – inny zestaw umiejętności jest bowiem niezbędny, by utrzymać dotychczasowy kierunek działania firmy, a inny do przekształcenia czy też restrukturyzacji biznesu.

Więcej o sukcesji

Najlepszy sposób na przekazanie zarządzania firmą
Zaplanowana sukcesja to klucz do przetrwania firmy i zachowania kontroli przez rodzinę
Okazja dla Interim Managerów, którzy szukają niszy biznesowej i chcą się rozwijać w obszarze zarządzania projektami
0
Lat doświadczenia
0
biur lokalnych
0
partnerów krajowych