Firma headhunterska Arthur Hunt

Warsztat "Zdrowa organizacja"

Celem warsztatu jest przeanalizowanie obecnego sposobu funkcjonowania organizacji i podjęcie działań w kierunku zwiększenia jej efektywności. Wyjściem do podjęcia zmian są wnioski z prowadzonych przez trzy dekady badań dotyczących czynników odróżniających firmy, które odnoszą sukcesy pomimo trudnych warunków i okresów dekoniunktury, od pozostałych uczestników rynku.  Firmy te potrafią skutecznie rozwijać swoją działalność i budować trwałą wartość dla klientów, a kluczem do tego jest skuteczny lider i zdrowa organizacja. Jej zdrowie zaś, definiują uczestnicy warsztatu.

Wspomniane wnioski – przyjmujące postać stosowanych praktyk – są uznawane za modelowe i cechują grupę najbardziej skutecznych organizacji na świecie. Uwzględniają one aspekty, które tradycyjnie uważa się za „twarde” – określane też mianem inteligencji organizacji oraz „miękkie” – nazywane zdrowiem organizacji.

Uczestnicy programu będą mieli okazję przeprowadzić autodiagnozę zarówno kultury przywódczej, jak i struktury własnej organizacji. Opracują także selektywne i dostosowane do warunków, w których firma funkcjonuje rekomendacje działań, mających na celu wspieranie wzrostu efektywności.

Prace te odbywają się zespołowo – dodatkowo, wzmacnia to integrację zespołu uczestniczącego w sprzedaży oraz jego koncentrację na wspólnych celach. Są one następnie przedstawiane na wspólnym forum i omawiane wraz z Zarządem firmy, który ma możliwość podjęcia decyzji, co do ich akceptacji i zastosowania, odłożenia na przyszłość lub też odrzucenia.

Projekt bez tytułu

Warsztat składa się z 4 części

Spotkanie z Zarządem – wypracowanie spojrzenia na zdrowie organizacji
Wykład na temat czynników stanowiących o skuteczności organizacji (na podstawie wieloletnich badań dotyczących zdrowia organizacji)
Warsztat – autodiagnoza organizacji opracowanej przez jej pracowników/ uczestników warsztatu
Prezentacja wyników przed Zarządem, ustalenie dalszych kroków.

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami, przesyłanymi poprzez komunikator WhatsApp od osób podających się za pracowników Arthur Hunt. Prosimy nie odpowiadać na takie wiadomości i zalecamy blokowanie numeru, z którego zostały wysłane.

Prosimy o szczególną ostrożność.

Zespół Arthur Hunt