Firma headhunterska Arthur Hunt

Warsztat "Zdrowa organizacja"

Celem warsztatu jest przeanalizowanie obecnego sposobu funkcjonowania organizacji i podjęcie działań w kierunku zwiększenia jej efektywności. Wyjściem do podjęcia zmian są wnioski z prowadzonych przez trzy dekady badań dotyczących czynników odróżniających firmy, które odnoszą sukcesy pomimo trudnych warunków i okresów dekoniunktury, od pozostałych uczestników rynku.  Firmy te potrafią skutecznie rozwijać swoją działalność i budować trwałą wartość dla klientów, a kluczem do tego jest skuteczny lider i zdrowa organizacja. Jej zdrowie zaś, definiują uczestnicy warsztatu.

Wspomniane wnioski – przyjmujące postać stosowanych praktyk – są uznawane za modelowe i cechują grupę najbardziej skutecznych organizacji na świecie. Uwzględniają one aspekty, które tradycyjnie uważa się za „twarde” – określane też mianem inteligencji organizacji oraz „miękkie” – nazywane zdrowiem organizacji.

Uczestnicy programu będą mieli okazję przeprowadzić autodiagnozę zarówno kultury przywódczej, jak i struktury własnej organizacji. Opracują także selektywne i dostosowane do warunków, w których firma funkcjonuje rekomendacje działań, mających na celu wspieranie wzrostu efektywności.

Prace te odbywają się zespołowo – dodatkowo, wzmacnia to integrację zespołu uczestniczącego w sprzedaży oraz jego koncentrację na wspólnych celach. Są one następnie przedstawiane na wspólnym forum i omawiane wraz z Zarządem firmy, który ma możliwość podjęcia decyzji, co do ich akceptacji i zastosowania, odłożenia na przyszłość lub też odrzucenia.

Projekt bez tytułu

Warsztat składa się z 4 części

Spotkanie z Zarządem – wypracowanie spojrzenia na zdrowie organizacji
Wykład na temat czynników stanowiących o skuteczności organizacji (na podstawie wieloletnich badań dotyczących zdrowia organizacji)
Warsztat – autodiagnoza organizacji opracowanej przez jej pracowników/ uczestników warsztatu
Prezentacja wyników przed Zarządem, ustalenie dalszych kroków.