Firma headhunterska Arthur Hunt

Zwinne organizacje - Management 3.0

Management 3.0 to praktyczne podejście do zarządzania organizacją, które wspiera zwinne (agile) transformacje. Jego głównym założeniem jest to, że zarządzanie organizacją jest odpowiedzialnością wszystkich pracowników, a tylko niewielka część z nich (liderzy) odpowiada za spojrzenie globalne i stymulowanie do wzrostu oraz inspirowanie. Management 3.0 to  połączenie stylu myślenia (mindset), zestawu sprawdzonych praktyk, gier oraz ćwiczeń, umożliwiających rozwój nowoczesnego przywództwa w organizacji. Dotyka m.in. takich aspektów jak: motywacja i zaangażowanie, delegowanie i upełnomocnianie, wartości i kultura, uczenie się i budowanie kompetencji, skalowanie struktury organizacji,  sukces i porażka.

W ramach programu Management 3.0 proponujemy 8 warsztatów w formule mastermind – w cyklach cotygodniowych po 2 godziny (możliwa jest również formuła 2-dniowa).

Zwinne organizacje

Lista modułów do realizacji:

Szanowni Państwo,

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami, przesyłanymi poprzez komunikator WhatsApp od osób podających się za pracowników Arthur Hunt. Prosimy nie odpowiadać na takie wiadomości i zalecamy blokowanie numeru, z którego zostały wysłane.

Prosimy o szczególną ostrożność.

Zespół Arthur Hunt