Firma headhunterska Arthur Hunt

Assessment & Development

Rozwiązania te pozwalają na wyszukanie menadżerów o wysokim potencjale, opracowanie indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju, oraz efektywne planowanie zasobów ludzkich.

Development & Assessment Center

Assessment Center i Development Center to narzędzia wykorzystywane w procesie rekrutacji i selekcji oraz rozwoju pracownika. Rozwiązania te pozwalają na wyszukanie menadżerów o wysokim potencjale, opracowanie indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju, oraz efektywne planowanie zasobów ludzkich.

Jako obiektywny partner i doświadczony doradca pomagamy naszym Klientom w procesie podejmowania decyzji dotyczących szeroko rozumianego obszaru zarządzania ludźmi. Nasze podejście do procesu AC/DC opiera się na modelu kompetencji rozumianych, jako obserwowalne wskaźniki wiedzy, umiejętności, motywacji i postaw menedżerskich.

Na podstawie zaobserwowanych i zmierzonych podczas sesji AC/ DC kompetencji behawioralnych, wskazujemy potencjał pracowników oraz obszary kompetencyjne wymagające dalszego rozwoju. W zależności od celu danego procesu, prezentujemy konkretne wnioski/ rekomendacje, również w połączeniu ze wskazówkami rozwojowymi oraz sposobami rozwijania kompetencji.

Projekt bez tytułu (6)

Zalety rozwiązania

Zastosowanie specjalistycznych narzędzi o wysokiej skuteczności

Identyfikacja pracowników z wysokim potencjałem kompetencyjnym

Opracowywanie indywidualnych ścieżek szkolenia i rozwoju