Firma headhunterska Arthur Hunt

Doradztwo Personalne Arthur Hunt. Skuteczna rekrutacja Executive Search

Od 20 lat świadczymy profesjonalne usługi w zakresie
Executive Search oraz kompleksowego doradztwa
w szeroko rozumianym obszarze Human Resources.

Wierzymy, że sukces firmy zależy od kompetencji i zaangażowania jej pracowników. Pomagamy więc naszym Klientom odnaleźć najlepszych liderów, którzy dzięki
swojej pasji i umiejętnościom staną się inspiracją i siłą napędową swojego zespołu.

Budujemy silnych przywódców, szukamy talentów
i dzielimy się zdobytą przez lata doświadczenia cenną
wiedzą w obszarze zarządzania organizacją.

Arthur-Hunt
o nas lokalnie

Arthur Hunt Consulting Polska Sp. z o.o. należy do francuskiej Grupy Arthur Hunt. Firma istnieje na polskim rynku od ponad 20 lat i swoim zasięgiem działania obejmuje Europę Środkową i Wschodnią.
Doradzamy i wspieramy naszych Klientów, niezależnie od branży czy sektora gospodarki, oferując usługi w czterech uzupełniających się i zintegrowanych obszarach kompetencji:

Warszawa

Nasza pasja, znajomość biznesu i doświadczenie w zakresie świadczenia usług executive search oraz rozwiązań HR pozwala nam budować przewagę konkurencyjną dla naszych Klientów, poprzez wyszukiwanie i zatrudnianie osiągających sukcesy liderów, jak również dostępnych na rynku talentów. Poza znalezieniem najlepszych specjalistów oferujemy kompleksowe usługi doradcze, wspierając naszych Klientów w rozwiązywaniu ich problemów wynikających z aktualnych wyzwań biznesowych.

Naszymi Klientami są polskie i międzynarodowe firmy o różnej strukturze właścicielskiej i kapitałowej, działające w branży przemysłowej, automotive, usług budowlanych i inżynieryjnych, energetyki, logistyki i transportu, FMCG, handlu detalicznego, usług profesjonalnych i finansowych.

O nas globalnie

Arthur-Hunt
o nas globalnie

Grupa Arthur Hunt jest profesjonalną firmą świadczącą usługi executive search oraz doradcze w szeroko rozumianym obszarze HR, działającą na rynku od 1991 roku.

Grupa Arthur Hunt posiada lokalne biura w 8 krajach: Francja (HQ), Austria, Czechy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja i Węgry, jednak zasięg działania biznesowego znacznie wykracza poza ten region geograficzny, dzięki międzynarodowej sieci partnerów Grupy (20 biur w EE i na świecie).

Z racji obecności na lokalnych rynkach i kompleksowego budowania marki, Arthur Hunt wypracował mocną pozycję wśród wiodących firm doradczych w regionie CEE.

 
Firma headhunterska Arthur Hunt
Executive Search, znane też jako headhunting, jest metodą rekrutacji pracowników na stanowiska managerskie, kadry zarządzające oraz wysokiej klasy ekspertów. Jest stosowana w sytuacjach, gdy od kandydatów oczekuje się rzadkich oraz wysokich kwalifikacji. Polega na poszukiwaniach bezpośrednich i jest prowadzona przez wyspecjalizowane firmy headhunterskie. Potencjalnymi kandydatami nie są jednak osoby aktywnie poszukujące pracy, lecz już zatrudnione na podobnych stanowiskach. Zaletą Executive Search jest możliwość precyzyjnego dopasowania umiejętności kandydata do wymogów stanowiska pracy.

Sprawna i efektywna praca zespołu zależy od tego, jakimi cechami wyróżnia się jego przywódca. Umiejętność kierowania ludźmi oraz motywowania ich do działania wymaga określonych predyspozycji.

Potrzebne są również rozwijane umiejętności w specjalnych programach TALENT & LEADERSHIP. Umożliwiają one rozwój talentów przywódczych menagerów różnego szczebla, a także osobistych coachów. Dzięki odpowiedniemu programowi rozwojowemu mogą oni wywierać trwały wpływ na swoich podopiecznych również po zakończeniu współpracy.

„Jedyną stałą w organizacji jest zmiana” – aby zakończyła się sukcesem, wymaga skuteczności jej przeprowadzenia. Jeśli w organizacji nie ma osoby o właściwych kompetencjach, zatrudniany jest interim manager, który wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie sprawnie realizuje określony plan. Działa w oparciu o konkretne cele biznesowe oraz miary sukcesu i jest rozliczany z rezultatów. Dzięki swojemu doświadczeniu minimalizuje czas przedsięwzięcia i ogranicza ryzyka.

Plany sukcesji, minimalizacja ryzyk w przypadku odejść kluczowych managerów z organizacji są istotnym elementem polityki HR w organizacjach. Talent Mapping to usługa polegająca na wcześniejszej identyfikacji kandydatów na rynku, ich weryfikacji i zapewnieniu Klientom szybkiego dostępu do zewnętrznych „Talentów” w sytuacji, kiedy pojawia się taka potrzeba. To podejście ogranicza czas procesu rekrutacji do minimum i niejednokrotnie stanowi o zapewnieniu ciągłości biznesu w organizacji.

Wiedza o rynku kandydatów i ich dostępności, poziomie wynagrodzenia i specjalizacji, czy wymaganych kompetencji lub certyfikatów, ma istotne znaczenie w tworzeniu polityki rekrutacyjnej w organizacji. Usługa Market Mapping jest analizą rynku, której zakres jest definiowany indywidualnie z Klientem, w zależności od potrzeb biznesowych.
Dostarcza informacje o kandydatach, konkurentach i trendach rynkowych oraz aktualnych wyzwaniach.

Wiele polskich przedsiębiorstw, których początki sięgają okresu transformacji, staje dziś przed problemem sukcesji. Ich właściciele stają przed dylematem, komu powierzyć swoją firmę, by mieć pewność właściwego kierunku jej rozwoju. Dzięki planowaniu sukcesji możliwe jest wyselekcjonowanie i przygotowanie do nowej roli odpowiedniego sukcesora.

Opracowywany indywidualnie program wsparcia dla menadżerów przechodzących przez zmianę zawodową związaną z utratą pracy w organizacji. Program ma na celu wskazanie kandydatowi jego potencjału zawodowego, opracowanie indywidualnego planu rozwoju kariery, nauczenie technik poszukiwania pracy i prezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych oraz przygotowanie go do ponownego „wejścia na rynek pracy”.

Jak w każdej dziedzinie, indywidualne predyspozycje stanowią ważny czynnik decydujący o wyborze ścieżki zawodowej. Jednak to rozwój kompetencji stanowi kluczową wartość w procesie rozwoju kompetencji lidera.

Jest on możliwy dzięki fachowej wiedzy przekazywanej w postaci profesjonalnych szkoleń i warsztatów.

Kapitał ludzki to fundament budowy skutecznych organizacji. Opracowane przez nas programy rozwojowe umożliwiają rozpoznanie i rozwijanie osób o wysokim potencjale (HIPO) przy uwzględnieniu specyfiki biznesu naszego Klienta, jego strategii oraz indywidualnych potrzeb wynikających z działalności operacyjnej. Celem naszych programów jest również stworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla Talentów oraz ich utrzymania w organizacji.

Assesment Center/Development Center to złożony proces weryfikacji kluczowych kompetencji, umiejętności, oceny postaw i przekonań poprzez wykorzystanie wielu narzędzi diagnostycznych, wykorzystywany zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak i rozwojowych. Charakteryzuje się wysokim obiektywizmem poprzez różnorodność kryteriów opisanych za pomocą konkretnych zachowań, mnogością aktywności i ocen dokonanych przez zespół doświadczonych assessorów.

Zarządzanie zmianą (change management) w organizacji to szereg działań, które mają skutecznie wpływać na wzrost efektywności jej funkcjonowania. Sukces zależy od wielu czynników o dużej zmienności i dynamice. Kluczowym ogniwem są ludzie: ich rozumienie potrzeby zmiany i samego procesu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i emocjonalnym, a także budowanie zaangażowanie, identyfikacja agentów zmiany, pozyskanie kluczowych kompetencji dla danej zmiany oraz spójna komunikacja.

Sprzedaż jest dźwignią każdej organizacji. Skuteczny zespół sprzedaży jest podstawą do osiągania zamierzonych wyników finansowych, a we współpracy z marketingiem również popularyzacji firmy i jej produktów. Dokonanie analizy istniejących zasobów sprzedażowych, określenie zarówno silnych stron zespołów oraz ich poszczególnych członków, jak i zdefiniowanie ograniczeń, umożliwia wprowadzenie skutecznej strategii zarządzania tym obszarem firmy – dokonania istotnych zmian, podnoszenia umiejętności i kompetencji oraz budowania efektywności operacyjnej.

Headhunting – na czym polega ta metoda rekrutacji?

Head hunting jest metodą bezpośredniego dotarcia do kandydatów na najwyższych szczeblach w organizacji lub wysokiej klasy ekspertów. W praktyce oznacza to, że headhunterzy docierają do osób najlepiej spełniających wymagania stawiane kandydatowi. Następnie badają ich oczekiwania względem potencjalnych pracodawców i motywację do zmian zawodowych.

Headhunting – możliwości i zagrożenia tej metody docierania do kandydatów

Firmy headhunterskie zajmują się rekrutacją kandydatów, którzy aktywnie nie poszukują nowego zatrudnienia. Często oznacza to, ze dotarcie do kandydata o wymaganych kwalifikacjach jest dużo trudniejsze. 

Head hunting rozszerza możliwości w tym zakresie, pozwala dotrzeć do osób, które spełniają wymogi danego stanowiska. Ponadto bezpośrednie dotarcie do potencjalnego pracownika znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia kandydata o oczekiwanych kompetencjach. 

Head hunting niestety niesie też ze sobą pewne ryzyko. Proces rekrutacji kandydata trwa dłużej i jest droższy niż rekrutacja realizowana poprzez klasyczne ogłoszenie. Pozyskanie konkretnej osoby jest też trudniejsze, gdyż zazwyczaj nie jest ona zainteresowania zmianą organizacji . W związku z tym ma też wysokie  oczekiwania – zarówno finansowe, jak i dotyczące warunków współpracy.

Szczególnie istotne są tu możliwości rozwojowe, oferta szkoleń, pakiety socjalne itp. Należy też liczyć się z tym, że skoro kandydat raz został zwerbowany przez head huntera, taka sytuacja może się powtórzyć. Dlatego tak ważne jest dbanie o satysfakcję i motywację pracowników.

Korzyści ze współpracy z firmą headhunterską

Firmy headhunterskie zatrudniają wysokiej klasy rekruterów, którzy bezpośrednio docierają do wyselekcjonowanych kandydatów. Są to osoby, które potrafią przekonać do rozmów o potencjalnym rozwoju kandydatów, o bardzo niskiej motywacji do zmian. 

Powierzając to zadanie head hunterowi, organizacja musi się liczyć z wyższymi kosztami, jednak oszczędza czas, a często również pieniądze wydawane na rekrutację prowadzoną tradycyjnymi metodami. Zwiększa się też szansa na zatrudnienie kandydata idealnie dopasowanego do potrzeb i wymogów stanowiska.

Dogłębna znajomość rynku przez headhuntera pozwala na dostosowanie oferty pracy do aktualnych standardów rynkowych.