Looking for Talent. Bringing out Heroes.

Grupa Arthur Hunt

Od 20 lat świadczymy profesjonalne usługi w zakresie Executive Search oraz kompleksowego doradztwa w szeroko rozumianym obszarze Human Resources.

Wierzymy, że sukces firmy zależy od kompetencji i zaangażowania jej pracowników. Pomagamy więc naszym Klientom odnaleźć najlepszych liderów, którzy dzięki swojej pasji i umiejętnościom staną się inspiracją i siłą napędową swojego zespołu. Budujemy silnych przywódców, szukamy talentów i dzielimy się zdobytą przez lata doświadczenia cenną wiedzą w obszarze zarządzania organizacją.

lat doświadczenia

biur lokalnych

partnerów krajowych

klientów rocznie

Executive Search

„Największą wartością organizacji są ludzie” – to oni budują o przewagę konkurencyjną firmy. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie biznesowe, wspieramy naszych Klientów w procesie poszukiwania i selekcji kandydatów na stanowiska menadżerskie wysokiego szczebla, stanowiska eksperckie wymagające unikalnych kwalifikacji, jak i doświadczonych managerów do prowadzenia złożonych projektów w organizacji (interim management).

W dotarciu do kandydatów stosujemy wiele metod, przede wszystkim stawiając na kontakt bezpośredni (direct search), aby pozyskać kandydatów nieposzukujących aktywnie pracy, a będących ekspertami w swojej dziedzinie.

Talent & Leadership

Jakość przywództwa oraz kompetencje osób zarządzających firmą determinują jej pozycję rynkową.

Umiejętności liderów do skutecznego zarządzania organizacją to kluczowy czynnik decydujący o jej efektywności.

Nasze programy charakteryzują się skutecznością, niestandardowym podejściem do podnoszenia kompetencji przywódczych, dynamiką oraz różnorodnością form przekazywania wiedzy, technik i narzędzi wspierających liderów w ich codziennej pracy.

Transformation Management / Interim Management

„Jedyną stałą w organizacji jest zmiana” – aby zakończyła się sukcesem, wymaga skuteczności jej przeprowadzenia. Jeśli w organizacji nie ma osoby o właściwych kompetencjach, zatrudniany jest interim manager, który wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie sprawnie realizuje określony plan. Działa w oparciu o konkretne cele biznesowe oraz miary sukcesu i jest rozliczany z rezultatów. Dzięki swojemu doświadczeniu minimalizuje czas przedsięwzięcia i ogranicza ryzyka.

Talent Mapping

Plany sukcesji, minimalizacja ryzyk w przypadku odejść kluczowych managerów z organizacji są istotnym elementem polityki HR w organizacjach. Talent Mapping to usługa polegająca na wcześniejszej identyfikacji kandydatów na rynku, ich weryfikacji i zapewnieniu Klientom szybkiego dostępu do zewnętrznych „Talentów” w sytuacji, kiedy pojawia się taka potrzeba. To podejście ogranicza czas procesu rekrutacji do minimum i niejednokrotnie stanowi o zapewnieniu ciągłości biznesu w organizacji.

Market Mapping

Wiedza o rynku kandydatów i ich dostępności, poziomie wynagrodzenia i specjalizacji, czy wymaganych kompetencji lub certyfikatów, ma istotne znaczenie w tworzeniu polityki rekrutacyjnej w organizacji. Usługa Market Mapping jest analizą rynku, której zakres jest definiowany indywidualnie z Klientem, w zależności od potrzeb biznesowych.
Dostarcza informacje o kandydatach, konkurentach i trendach rynkowych oraz aktualnych wyzwaniach.

Sukcesja

Wiele polskich przedsiębiorstw, których początki sięgają okresu transformacji, staje dziś przed problemem sukcesji. Ich właściciele stają przed dylematem, komu powierzyć swoją firmę, by mieć pewność właściwego kierunku jej rozwoju. Dzięki planowaniu sukcesji możliwe jest wyselekcjonowanie i przygotowanie do nowej roli odpowiedniego sukcesora.

Outplacement

Opracowywany indywidualnie program wsparcia dla menadżerów przechodzących przez zmianę zawodową związaną z utratą pracy w organizacji. Program ma na celu wskazanie kandydatowi jego potencjału zawodowego, opracowanie indywidualnego planu rozwoju kariery, nauczenie technik poszukiwania pracy i prezentacji na rozmowach kwalifikacyjnych oraz przygotowanie go do ponownego „wejścia na rynek pracy”.

Rozwój kompetencji przywódczych

Jak w każdej dziedzinie, indywidualne predyspozycje stanowią ważny czynnik decydujący o wyborze ścieżki zawodowej. Jednak to rozwój kompetencji stanowi kluczową wartość w procesie rozwoju kompetencji lidera.

Jest on możliwy dzięki fachowej wiedzy przekazywanej w postaci profesjonalnych szkoleń i warsztatów.

Programy rozwoju talentów

Kapitał ludzki to fundament budowy skutecznych organizacji. Opracowane przez nas programy rozwojowe umożliwiają rozpoznanie i rozwijanie osób o wysokim potencjale (HIPO) przy uwzględnieniu specyfiki biznesu naszego

Klienta, jego strategii oraz indywidualnych potrzeb wynikających z działalności operacyjnej. Celem naszych programów jest również stworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla Talentów oraz ich utrzymania w organizacji.

Assesment Center/ Development Center

Assesment Center/Development Center to złożony proces weryfikacji kluczowych kompetencji, umiejętności, oceny postaw i przekonań poprzez wykorzystanie wielu narzędzi diagnostycznych, wykorzystywany zarówno w procesach rekrutacyjnych, jak i rozwojowych. Charakteryzuje się wysokim obiektywizmem poprzez różnorodność kryteriów opisanych za pomocą konkretnych zachowań, mnogością aktywności i ocen dokonanych przez zespół doświadczonych assessorów.

Zarządzanie zmianą w organizacji

Zarządzanie zmianą (change management) w organizacji to szereg działań, które mają skutecznie wpływać na wzrost efektywności jej funkcjonowania. Sukces zależy od wielu czynników o dużej zmienności i dynamice. Kluczowym ogniwem są ludzie: ich rozumienie potrzeby zmiany i samego procesu, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i emocjonalnym, a także budowanie zaangażowanie, identyfikacja agentów zmiany, pozyskanie kluczowych kompetencji dla danej zmiany oraz spójna komunikacja.

Zarządzanie sprzedażą

Sprzedaż jest dźwignią każdej organizacji. Skuteczny zespół sprzedaży jest podstawą do osiągania zamierzonych wyników finansowych, a we współpracy z marketingiem również popularyzacji firmy i jej produktów. Dokonanie analizy istniejących zasobów sprzedażowych, określenie zarówno silnych stron zespołów oraz ich poszczególnych członków, jak i zdefiniowanie ograniczeń, umożliwia wprowadzenie skutecznej strategii zarządzania tym obszarem firmy – dokonania istotnych zmian, podnoszenia umiejętności i kompetencji oraz budowania efektywności operacyjnej.