Firma headhunterska Arthur Hunt

Czy zdolności przywódczych i umiejętności zarządzania zespołem można się nauczyć?

Kompetencje przywódcze są niezbędne w pracy Managera oraz Team Leadera. Nie każdy je posiada, ale z drugiej strony, czy to znaczy, że osoba pozbawiona takich zdolności nie może zajmować kierowniczego stanowiska? A może zdolności przywódczych i umiejętności zarządzania zespołem da się nauczyć? Sprawdźmy!

Z jakimi cechami osobowości związane są zdolności przywódcze?

Odpowiedź na to pytanie zaczniemy od przyjrzenia się cechom osobowości, które powinien posiadać prawdziwy leader. Najważniejsze z nich to:

  • inteligencja emocjonalna – czyli umiejętność rozumienia i zarządzania zarówno własnymi, jak i cudzymi emocjami;
  • pewność siebie – wiara we własne możliwości oraz sprawczość jest niezbędna w przypadku podejmowania decyzji, a przy tym pomaga zainspirować członków zespołu do działania;
  • szczerość – leader powinien być uczciwy i postępować etycznie oraz odznaczać się niezłomnymi zasadami moralnymi;
  • umiejętność adaptacji – w zarządzaniu bardzo ważna jest zdolność dostosowywania się do zmian i radzenia sobie ze związanymi z nimi wyzwaniami;
  • wytrwałość i odporność na stres – dobry leader musi umieć zachować pozytywne nastawienie niezależnie od okoliczności;
  • umiejętności interpersonalne – efektywne przywództwo nie istnieje bez jasnej i skutecznej komunikacji. Leader musi umieć aktywnie słuchać oraz być w stanie przekazywać członkom zespołu jednoznaczne informacje zwrotne.

Oczywiście to tylko kilka przykładowych cech. Można powiedzieć, że zdolności przywódcze obejmują całe spektrum sytuacji i zachowań, a ich efektywność ściśle wiąże się z konkretnymi okolicznościami i potrzebami firmy.

Podstawowe kompetencje przywódcze

Poza odpowiednimi cechami charakteru, leader musi mieć również konkretne kompetencje. Są to między innymi samoświadomość, czyli umiejętność kontroli własnych słów, gestów i zachowań. Poza tym przywódca musi być osobą godną zaufania. Posiadać zdolność do inspirowania i zjednywania sobie sympatii zespołu. By to osiągnąć leader powinien zawsze dotrzymywać składanych obietnic oraz odznaczać się wysoką efektywnością działania.

Inną ważną kompetencją jest umiejętność motywowania innych do działania. Leader powinien znać słabe i mocne strony członków zespołu oraz potrafić wesprzeć ich w trudnej sytuacji.

Wśród kompetencji przywódczych znajdują się także kreatywność i innowacyjność, które motywują członków zespołu do pracy.

Te kompetencje są absolutnie niezbędne i mają kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu na kierowniczym stanowisku.

Model kompetencji przywódczych – czym jest?

W dużym uproszczeniu model kompetencji przywódczych obejmuje umiejętności i cechy, które powinien posiadać dobry leader. Jednak warto zaznaczyć, że schemat ten tworzy się w odniesieniu do konkretnych potrzeb danej organizacji.

To sprawia, że przed określeniem kompetencji przywódczych adekwatnych do potrzeb firmy, niezbędne jest stworzenie unikatowego modelu umiejętności, wiedzy i zdolności, które musi posiadać osoba ubiegająca się o pozycję leadera.

W tym celu należy określić potrzeby i cele organizacyjne firmy, zebrać opinie ekspertów i dopiero na podstawie tych danych można stworzyć najpierw szkic, a potem ostateczny model.

Jak może wyglądać rozwijanie kompetencji przywódczych?

Rozwijanie kompetencji przywódczych może mieć różne formy. Od samorozwoju – samodzielnego brania udziału w szkoleniach, webinarach, czytania literatury branżowej czy słuchania podcastów, poprzez mentoring, coaching, zbieranie informacji zwrotnej od pracowników, aż po czynny udział w szkoleniach i wydarzeniach tworzonych z myślą o Managerach i Team Leaderach.

Zwłaszcza te ostatnie działania odznaczają się wysoką skutecznością, ponieważ pozwalają w szybki i efektywny sposób zdobyć wiedzę oraz umiejętności praktyczne, a dodatkowo pozwalają na interakcję z innymi uczestnikami i wymianę doświadczeń.

Jakie szkolenia z rozwijania zdolności przywódczych są organizowane przez firmę headhunterską Arthur-Hunt Consulting?

A więc jak brzmi odpowiedź na tytułowe pytanie? Czy zdolności przywódczych i umiejętności zarządzania zespołem można się nauczyć? Jak najbardziej! Oczywiście, naturalnie wrodzone cechy, takie jak charyzma czy wysoka inteligencja emocjonalna, mogą znacznie ułatwić rozwój kariery, ale, jak sama nazwa wskazuje, przewodzenie jest umiejętnością, a umiejętności zawsze można szkolić i szlifować.

Jednym ze sposobów na to jest rozwijanie zdolności przywódczych na warsztatach Arthur Hunt Consulting. W naszej ofercie znalazły się starannie przygotowane kursy, które pomogą w rozwijaniu pożądanych kompetencji. Są to:

  • Warsztat Mastermind – Zasady skutecznego przywództwa,
  • Executive Coaching,
  • Leadership Assessment / Development Center.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i udziału w szkoleniach Arthur Hunt!

Bibliografia:

  • https://www.zavvy.io/blog/leadership-competency-model