Firma headhunterska Arthur Hunt

Leadership &
Talent transformation

Najlepsze firmy to te, za którymi stoją skuteczni liderzy potrafiący zbudować efektywne zespoły.

Silni liderzy dla silnej organizacji

„Im wyżej chcesz się wspiąć, tym bardziej są Ci potrzebne zdolności przywódcze. Im więcej chcesz zmienić, tym większy musisz wywierać wpływ na innych.” John C. Maxwell

To właśnie jakość przywództwa oraz poziom kompetencji osób zarządzających organizacją, determinują jej pozycję rynkową. Żadna organizacja nie jest w stanie wybić się ponad konkurencję, jeśli jej liderzy nie posiadają odpowiednich umiejętności.

Z jakiego powodu? Ponieważ właśnie „kompetencje przywódcze liderów w firmie, stanowią górną granicę wzrostu efektywności każdej organizacji”.

Co to w praktyce oznacza? Że najlepsze firmy to te, za którymi stoją skuteczni liderzy potrafiący zbudować efektywne zespoły. Jim Collins, propagator idei „najpierw kto, później co”, radzi, aby liderzy wsiadając do „autobusu” zwanego firmą, najpierw upewnili się, że posiadają odpowiednie kompetencje i mają właściwych ludzi „na pokładzie”, oraz że zajmują oni właściwe miejsca. Wówczas dopiero, można obrać kierunek podejmowanych działań.

Zakres działań
Programy rozwoju talentów
 • Identyfikacja i ocena potencjału HIPO (High Potentials)
 • Programy / Warsztaty rozwoju talentów
 • Plany rozwoju indywidualnego
Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Warsztat „Zdrowa organizacja”
 • Zarządzanie stresem i budowanie kultury otwartości (resiliance),
 • Ocena potencjału zarządzania zmianą – Game Changer Index,
 • Budowa dobrego klimatu społecznego w organizacji / fabryce.
Assesment Center/ Development Center
Zarządzanie sprzedażą
 • Ocena potencjału w dziale sprzedaży (PAPI3),
 • Warsztat “Zdrowa organizacja sprzedaży”
Rozwój kompetencji przywódczych
 • Warsztat mastermind “Zasady skutecznego przywództwa”
 • Zwinne organizacje – Management 3.0,
 • Leadership assessment / Development Center,
 • Executive Coaching.
Young male manager using whiteboard in a business meeting