Badanie potencjału zespołu sprzedaży – finxs sales assessment

Wielu menedżerów sprzedaży zastanawia się jak poprawić efektywność działań swoich zespołów. Jak zwiększyć potencjał i skuteczność zespołu sprzedaży? Jak poprawić efektywność ich pracy? Jaki program rozwojowy zaproponować, aby był on adekwatny do potrzeb zespołu i realizowanego modelu sprzedaży?

Na ratunek przychodzi FinxS® Sales Assessment – badanie, które pozwala nam przyjrzeć się 18 kluczowym kompetencjom sprzedażowym na tle realizowanych przez nas procesów.

W dalszych krokach rekomendujemy pracę warsztatową opartą o wyniki badań zespołu i w odniesieniu do celów projektu.