Firma headhunterska Arthur Hunt

Budowa dobrego klimatu społecznego w organizacji

Wiele organizacji mówi o tym, że chciałyby mieć efektywny, produktywny i zaangażowany zespół wysokiej klasy ekspertów. W dodatku lojalnych i chcących związać się z organizacją na dłużej (tzw. Długodystansowców). Czy to jest możliwe? Co stanowi o tym, że ludzie chętniej pracują dla jednych organizacji, a z innych szybko rezygnują pomimo np. większego wynagrodzenia? W dużej mierze decyduje o tym „klimat społeczny” – nasza ocena tego, jak my, jako grupa współpracujących ze sobą osób, czujemy się traktowani przez organizację. Ów klimat, to zbiór grupowych emocji, postaw, sposobów reakcji i komunikacji, jak również sposobów prezentowania grupowych poglądów, czy zachowań. To ważne: grupowych (nie indywidualnych) opinii, kształtowanych przez liderów, którzy często stają się nieformalnymi przywódcami. 

Skillful worker celebrate success in the factory . Industrial people and manufacturing labor concept .

Organizacja jest postrzegana przez pracowników jako „system społeczny”, w którym czasem należy podążać oficjalnymi ścieżkami zgodnie z przyjętymi procedurami, innym razem warto tworzyć swoje własne struktury i zasady działania (np. związki zawodowe). A to, na ile i z jaką siłą powstanie nieformalna organizacja, zależy od wielu czynników – poczynając od tak podstawowych, jak wynagrodzenie i benefity, warunki, higiena i bezpieczeństwo pracy, możliwość utrzymania właściwego balansu między życiem prywatnym a zawodowym, czy też szansa na samodzielne działanie i rozwój zawodowy. Styl zarządzania, otwartość na zmiany i słuchanie pracowników mają niemniej istotne znaczenie.

Jak zarządzać klimatem społecznym? Oto kilka wskazówek:

W ramach tematyki klimatu społecznego oferujemy: