Ja w zmianie

Celem szkolenia jest uzbrojenie uczestników w wiedzę na temat doświadczania zmiany.

Podczas szkolenia uczestnicy wypełniają kwestionariusz zmiany w odniesieniu do konkretnej zmiany, przez którą przechodzą i wraz z trenerem analizują ten proces w odniesieniu do modelu 4 faz zmiany.

Remote meeting. Woman working from home during coronavirus or COVID-19 quarantine, remote office concept. Young boss, manager in front of laptop during online conference with colleagues and team.