Firma headhunterska Arthur Hunt

Ja w zmianie

Celem szkolenia jest uzbrojenie uczestników w wiedzę na temat doświadczania zmiany.
Podczas szkolenia uczestnicy wypełniają kwestionariusz zmiany w odniesieniu do konkretnej zmiany, przez którą przechodzą i wraz z trenerem analizują ten proces w odniesieniu do modelu 4 faz zmiany.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Forma realizacji: