Firma headhunterska Arthur Hunt

Programy / Warsztaty rozwoju talentów

Siłą każdej organizacji są ludzie – to oni, ze swoimi talentami, odwagą wejścia w zmianę, czy kreowania niestandardowych rozwiązań, budują przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Część z tych osób łatwo rozpoznać, inni zaś, nie mając siły przebicia (choćby ze względu na skalę organizacji, czy styl zarządzania ich menadżerów) pozostają niezauważeni, a w konsekwencji często zmieniają swojego pracodawcę i rozwijają swoje talenty gdzie indziej. To duża strata dla organizacji – tym bardziej, że pozyskiwanie talentów staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne.

Jak zatem identyfikować talenty w organizacji i tworzyć dla nich atrakcyjne formy rozwoju, jednocześnie korzystając z ich wyjątkowości? Jak budować silną pulę tych, którzy zapewnią ciągłość zarządzania organizacją? Na czym opierać indywidulane i grupowe programy rozwoju dla nich?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy Państwu oraz pomożemy stworzyć wewnętrzną pulę talentów, w której znajdą się młodzi liderzy i współpracownicy z największym potencjałem rozwojowym na przyszłość – ci, w których inwestycja będzie charakteryzowała się wyższą stopą zwrotu. To zaś, będzie przekładać się na większą skuteczność w osiąganiu celów strategicznych i rozwojowych firmy.

Proponowane rozwiązania

Warsztaty talentów dla kadry zarządzającej
Development Centre
Ocena 360 stopni
Ocena potencjału przywódczego 
Indywidualne i grupowe programy identyfikacji i rozwoju talentów