Nowy model sprzedaży z zastosowaniem FinxS Sales Assessment

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata wiele firm staje w obliczu konieczności przyjrzenia się prowadzonym działaniom sprzedażowym.

Kluczowym elementem jest właściwa ocena sytuacji, zidentyfikowanie szans i potencjalnych zagrożeń oraz ustalenie nowych priorytetów oraz sposobu ich wdrożenia.

W tym celu przygotowaliśmy warsztat złożony z kilku sesji, które indywidualnie dopasowujemy do potrzeb, kontekstu i sytuacji naszych klientów.

Remote meeting. Woman working from home during coronavirus or COVID-19 quarantine, remote office concept. Young boss, manager in front of laptop during online conference with colleagues and team.

Forma realizacji warsztatów wokół budowania nowej strategii sprzedaży może odbywać się w postaci spotkań stacjonarnych lub sesji realizowanych online. Każdorazowo przygotowujemy ten proces w odniesieniu do celów i potrzeb naszych klientów