Firma headhunterska Arthur Hunt

Nowy model sprzedaży z zastosowaniem FinxS Sales Assessment

W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata wiele firm staje w obliczu konieczności przyjrzenia się prowadzonym działaniom sprzedażowym.
Kluczowym elementem jest właściwa ocena sytuacji, zidentyfikowanie szans i potencjalnych zagrożeń oraz ustalenie nowych priorytetów oraz sposobu ich wdrożenia.
W tym celu przygotowaliśmy warsztat złożony z kilku sesji, które indywidualnie dopasowujemy do potrzeb, kontekstu i sytuacji naszych klientów.

Przykładowy przebieg warsztatu:

1. Gdzie jesteśmy dzisiaj i cele biznesowe na kolejne miesiące

2. Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na nasze działania

3. Obecny model sprzedaży vs sytuacja na rynku i oczekiwania klientów:

4. Scenariusze działań

5. Kluczowe punkty koncentracji

6. Plan wdrożenia

Forma realizacji warsztatów wokół budowania nowej strategii sprzedaży może odbywać się w postaci spotkań stacjonarnych lub sesji realizowanych online. Każdorazowo przygotowujemy ten proces w odniesieniu do celów i potrzeb naszych klientów