Firma headhunterska Arthur Hunt

Warsztat "Zdrowa organizacja sprzedaży"

Kolejnym etapem wspierającym skuteczne zarządzanie sprzedażą, może być warsztat „ZDROWA ORGANIZACJA SPREDAŻY”, służący dokonaniu analizy obecnie działającej organizacji sprzedażowej oraz podjęciu działań pozwalających na zwiększenia jej efektywności.

Punktem wyjścia do podjęcia zmian, są wnioski z prowadzonych przez trzy dekady badań, dotyczących czynników odróżniających firmy odnoszące sukcesy pomimo trudnych warunków i okresów dekoniunktury, od pozostałych uczestników rynku. Firmy te potrafią skutecznie rozwijać swoją działalność i budować trwałą wartość dla klientów, a kluczem do tego jest skuteczny lider i zdrowa organizacja – jej zdrowie zaś, definiują uczestnicy warsztatu.

Wspomniane wnioski – przyjmujące postać stosowanych praktyk – są uznawane za modelowe i cechują grupę najbardziej skutecznych organizacji na świecie. Uwzględniają one aspekty, które tradycyjnie uważa się za „twarde”, określane też mianem inteligencji organizacji oraz „miękkie”, nazywane zdrowiem organizacji.

Bez tytułu (1000×900 px)
Projekt bez tytułu (3)

Uczestnicy programu będą mieli okazję przeprowadzić autodiagnozę kultury przywódczej, jak i struktury własnej organizacji sprzedażowej. Opracują także selektywne oraz dostosowane do warunków, w których firma funkcjonuje, rekomendacje działań mających na celu wspieranie wzrostu efektywności.

Zadania te realizowane są zespołowo, co – jako efekt dodatkowy – wzmacnia integrację zespołu sprzedaży oraz jego koncentrację na wspólnych celach. Uzyskane wyniki są następnie przedstawiane na wspólnym forum i omawiane wraz z Zarządem firmy, który ma możliwość podjęcia decyzji, co do ich akceptacji i zastosowania, odłożenia na przyszłość, bądź też odrzucenia.

Warsztat składa się z 4 części:

Spotkanie z Zarządem – wypracowanie spojrzenia na zdrowie organizacji sprzedażowej
Wykład na temat czynników stanowiących o skuteczności organizacji (na podstawie wieloletnich badań dotyczących zdrowia organizacji)
Warsztat – autodiagnoza organizacji sprzedaży opracowanej przez pracowników obszaru sprzedaży oraz tych, którzy ją wspierają
Prezentacja wyników przed Zarządem, ustalenie dalszych kroków.