Firma headhunterska Arthur Hunt

Zarządzanie zmianą w organizacji

Ponoć najbardziej stałą rzeczą na świecie jest nieustanna zmiana. I mimo, że zmiany  towarzyszą nam w codzienności biznesowej w zasadzie codziennie, to budzą wiele obaw i wątpliwości – zarówno po stronie pracowników, jak i kadry menedżerskiej.
Wygląda na to, że zarządzanie zmianą w organizacji jest jedną z kluczowych umiejętności we współczesnym świecie biznesu.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

Forma realizacji: