Firma headhunterska Arthur Hunt

Leadership assessment / Development Center

W procesie oceny potencjału przywództwa wykorzystujemy te same techniki i narzędzia, co przy pozostałych procesach oceny (patrz: assessment/development centre), natomiast skupiamy się na tych kompetencjach, które są charakterystyczne dla profilu menadżerskiego w Państwa organizacji (np. umiejętność zarządzania zespołem, inspirowanie zespołu do działania, zdolność priorytetyzacji i delegowania zadań). 

Podczas procesu oceny stosujemy również programy autorskie Arthur Hunt, np. Leadership Potential Assesment (LPA). Jest to kompleksowy wywiad, który pozwala na podkreślenie silnych stron przywództwa i obszarów rozwoju, w zakresie wizji strategicznej i umiejętności podejmowania decyzji. Wskazuje również na korelację między stawianymi przed menadżerem wyzwaniami, a możliwościami ich rozwiązania. Celem wywiadu jest również określenie, w jaki sposób menadżer radzi sobie ze złożonym procesem podejmowania decyzji w niepewnym środowisku. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, wnioskujemy o zdolności menadżera do reagowania na wyzwania związane z podejmowaniem decyzji na różnych poziomach złożoności. Wywiad jest prowadzony przy wykorzystaniu specjalnych kart, które pozwalają ukierunkować rozmowę i zdiagnozować podejście menadżera do obecnych i przyszłych projektów.

Leadership assessment